Thông tin liên hệ:

  • Liên hệ: Kts Trần Kiêm Trường
  • Phone: 0795.657.687
  • Email: kiemtruong.kts@gmail.com
  • Website: truong-arch.com
  • Địa chỉ: 14/5/2 Đường 23, p.Hiệp Bình Chánh, Tp Thủ Đức